Konzultace

V rámci služby konzultace a poradenství nabízíme zákazníkům dlouhodobou podporu. Cílem spolupráce je pomoci firmám odstranit bariéru mezi terminologii v IT a potřebami zákazníků. Díky zkušenostem víme, že kvůli neznalosti patřičného oboru, jsou zákazníci často vedeni pouze podle toho, jaké informace dostávají v nabídkách od dodavatelů. Naší snahou je zákazníkům pomoci efektivně komunikovat s dodavateli a vést tak projekty k úspěšnému dosažení cíle. K dosažení úspěchu nabízíme zákazníkům pomoc v následujících bodech:

  • Konzultace potřeb zákazníka dříve než rozešle poptávku
  • Výpomoc s definicí poptávky
  • Konzultace obdržených nabídek, definování úskalí, výhod a rizik.
  • Správné porovnání nabídek
  • Konzultace řešení, pro která se zákazník rozhoduje, hledání jejich výhod a nevýhod
  • Konzultace smluv a jejich úskalí
  • Poradenství jak s dodavatelem nastavit projekt
  • Konzultace možností realizace nové webové prezentace
  • Konzultace marketingových možností ve spolupráci s dodavateli
  • Poradenství v oblasti vývoje informačních systémů

Možností spolupráce v této oblasti je několik. Nejprve se zákazníkem řešíme jeho potřeby pomocí nezávislého telefonního hovoru a následně poskytujeme zpětnou vazbu, jak můžeme pomoci a jak by spolupráce mohla vypadat. Je-li potřeba na straně zákazníka dlouhodobější, jsme nakloněni tomu stát se partnerem a dle potřeb se mohou poskytované služby upravit. Neváhejte nám zavolat nebo jen napsat. První rozhovory jsou nezávazné a nikdy nevíte, jak si můžeme vzájemně pomoci!