Oponentura

V rámci služby Oponentura jsme zvání na jednání zákazníka s dodavateli, kde pomáháme zodpovídat dotazy od potencionálních dodavatelů a stejně tak zákazníka. Zároveň se podílíme na přípravě podkladů k samotnému jednání s dodavateli. 

V rámci této služby nás kontaktujte, když:

  • Potřebujete pomoci s jednáním s dodavatelem
  • Potřebujete pomoci sestavit poptávku po vnitropodnikovém informačním systému
  • Potřebujete postavit oponenturu v případě odmítnutí dodaného díla (nesoulad se smlouvou)
  • Potřebujete provést analýzu komunikace a definovat co bylo a nebylo požadováno
  • Potřebujete provést audit dodaného řešení a sestavit podklady k jednání
  • Potřebujete pomoci při jednání, kde se řeší technické věci
  • Potřebujete nezávislý dohled nad prezentovanými vstupy a výstupy mezi dodavatelem a objednatelem

Běžnou praxí oponentury je výpomoc při jednání s dodavateli, když dílo nekoresponduje se smlouvou a je potřeba se bavit o technických detailech řešení. 

Jedna z dalších služeb související s oponenturou je Posudek. Nabízíme touto cestou zpracování Posudku připravovaného, vyvinutého nebo rozpracovaného projektu v oblasti IT a marketingu.

Vždy řešíme případ od případu a následně dáváme klientovi zpětnou vazbu, zda jsme nebo nejsme schopni v daném případě pomoci. Nejste si jisti, zda toto je přesně to co hledáte? Napište nám!