Proč komunikovat s odborníky?

Konzultace je dnes už nezbytná téměř u čehokoli. To znamená, že technologie a potřeby jdou tak rychle dopředu, že je už nezbytné každé klíčové rozhodnutí prodiskutovat z vícero nezávislých pohledů. V rámci konzultace řešíme několik úrovní základních potřeb, jako jsou:

  • Hledání rizik
  • Konfrontace názorů
  • Hledání vícero možností řešení
  • Vyhodnocení efektivity (definice potřeb)
  • Sledování návratnosti
  • Sjednocení komunikace

Každý ví, že je potřeba sledovat rizika, ale jsme schopni je sami všechna definovat? Z toho důvodu je potřeba konzultovat potřeby, podívat se hromadně na návrhy řešení a následně definovat rizika. Konfrontace názorů je typický brainstorming, kde se okamžitě reaguje ve společné diskusi a rovnou se navrhují řešení, nebo se určí postup, jak se k nim propracovat. Hledání vícero možností je záměrně uvedeno jako samostatný bod, byť má silnou návaznost na body předchozí. Důvodem je jednoduchý. Při hledání možností řešení vlastních potřeb se často opomíjí, že možností může být více, než je znalostní databáze zaměstnanců firmy. V jednoduchosti se často firmy neobrátí na externího konzultanta a tak se třeba nedozví, že existuje i jiné řešení a není potřeba vyvíjet nové. Dalším bodem je hodnocení efektivity a návratnosti investic. Jde o nalezení měřitelných bodů, které jsou vůči společnosti relevantní a měřitelné.

Posledním, ale velmi důležitým bode je "Sjednocení komunikace". Nejprve se tento bod jeví jako jednoduchý úkol, ale hodně společností a jedinců zde narazilo. Zkušenost je často taková, že zákazník v hlavě má jasně srovnané co potřebuje, ale nedokáže to dát na papír, nebo nedokáže dodavateli jasně vysvětlit, co má být výstupem. Na společném jednání si zákazník a dodavatel dle svých možností vydefinují zadání, podepíšou kontrakt a začne se vyvíjet. Nicméně, pokud požadavky nebyly sděleny správně, tak dodavatel dodá něco co neodpovídá přesným potřebám zákazníka nebo jen částečně. V právním sporu bohužel ani jedna strana nevyhraje, protože pokud není interpretace zadání přesná, tak je vše diskutabilní.

Veškeré body výše je možné konzultovat, kde cílem je definovat potřeby zákazníka, společně najít možnosti řešení a definovat správné zadání. Následně je možné pomoci s dozorem nad celou realizací. Celý text je brán velmi ze široka, a proto se s každým zákazníkem domlouváme individuálně a nastavujeme možnost spolupráce. Až poté se zákazník rozhoduje zda konzultace potřebuje a my stejně tak, zda jsme schopni dodat požadovanou úroveň služeb. Máte-li dotazy, kontaktujte nás nebo se podívejte na více detailu na našich stránkách v sekci Služeb