Marketing - posílení prodeje

Co je to vlastně marketing a proč by mohl pomoci k dosažení obchodních cílů a je to vůbec možné? Těmito otázkami by měla začít každá společnost, která se rozhodne pro marketingové aktivity. Často se stává, že firma poptává marketingové nástroje s cílem, že se automaticky díky toho zvednou tržby. Zde si dovolím trochu oponovat. Je to tak, mělo by se díky marketingu něco změnit, ale je velmi důležité si říct, co je a co není možné. Tyto věci je potřeba konzultovat a být opatrný, kde se peníze investují a zda to není cesta, která nemůže z podstaty věci být úspěšná.

Příkladem jsou marketingové aktivity, které poptal zákazník k navýšení prodeje produktu prostřednictvím internetu. Provedly se následující kroky. 

  • Navrhly se možnosti online marketingu
  • Definovaly se cíle, které se sledují jako faktory úspěchu
  • Udělala se analýza hledaných slov
  • Definovala se možná predikce úspěchu

Po spuštění různých kampaní, linkbuildingu a podobně se dosáhlo určitého úspěchu. Tento úspěch spočíval v tom, že na stránky chodilo více lidí, byli informování o tom, jaký produkt je zrovna v akci a vůbec se s nimi díky digitálnímu světu pracovalo.

Přesto celý projekt dopadl neúspěšně. Důvod byl jednoduchý. Neprovedla se důkladná analýza trhu, která měla říci, zda si zákaznicí produkt koupí prostřednictvím internetu. Produkty byly a jsou natolik specifické, že vznikalo mnoho otázek před samotnou koupí. To je ale něco co zákazníci přes internet a ani pomocí telefonické podpory konzultovat nechtěli. Když už nakoupili, tak dali na osobní přístup obchodníků a informacím, které dostali na první osobní schůzce.

Tato studie nemá za cíl odrazovat od marketingu jako takového, ale cílem je, aby si každý uvědomil, že je to mocný nástroj, ale zároveň i dost složitý. Doporučení je tedy takové, že každý by měl dopředu vyhodnotit možnosti trhu,  marketingových nástrojů a konzultovat možnosti a jejich přínosy.