CEFF

Pro společnost CEFF jsme poskytovali nezávislé posudky a konzultace. Oblasti ve kterých jsme působili jsou:

  • Posouzení technického stavu různých stránek
  • Konzultace možností úprav a návrhu technologií
  • Doporučení dodavatelů v oblasti designu a tvorby komunikačních materiálů (pdf, dl, ..)
  • Doporučení dodavatelů z oblasti marketingu a tvorby webových stránek

Přidanou hodnotou pro zákazníka je využití našich zkušeností, a to formou konzultací dle potřeb.