Finanční Jistoty

Hlavním cílem bylo vytvoření webové prezentace s co nejnižšími náklady. Doporučili jsme a následně i nechali zrealizovat nový web. Realizace byla pod naším dozorem, aby bylo vše dokončeno v termínu a dle očekávání zákazníka. Což se podařilo!

V rámci realizace jsme se věnovali těmto bodům:

  • Návrh použitých technologií
  • Doporučení vhodné grafiky
  • Zajištění realizace
  • Odborný dohled nad realizací
  • Odborné konzultace
  • Proškolení práce s administračním systémem
  • Doporučení dalších marketingových kroků

Stále podporujeme zákazníka a poskytujeme konzultace pro jakékoli změna a návrhy.